Πέμπτη, 14 Απριλίου 2011

ΠΩΣ ΒΡΙΣΚΟΥΜΕ ΤΟ ΠΑΣΧΑ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΕΤΟΥΣ:

Έστω χ το έτος που ζητούμε το Πάσχα και
u1 = το υπόλοιπο της διαίρεσης (χ:4)
u2 = το υπόλοιπο της διαίρεσης (χ:7)
u3 = το υπόλοιπο της διαίρεσης (χ:19)
u4 = το υπόλοιπο της διαίρεσης [(19u3+15):30]
u5 = το υπόλοιπο της διαίρεσης [(2u1+4u2+6u4+6):7]
Τότε θα έχουμε:
Ημερομηνία Πάσχα = (u4+u5+13) ημέρες μετά τις 22 Μαρτίου.
Εφαρμογή:
Έστω πως ζητούμε το Πάσχα του έτους 2011. Οι διαιρέσεις
2011:4 , 2011:7 , 2011:19 δίνουν υπόλοιπα u1 = 3 , u2 = 2 , u3 = 16 και η διαίρεση (19.16+15):30 = (319:30) δίνει υπόλοιπο u4 = 19
Επίσης η διαίρεση (2.3+4.2+6.19+6):7 = (134:7) δίνει υπόλοιπο u5 = 1
Επομένως το Πάσχα του 2011 είναι:
(19+1+13) = 33 ημέρες μετά τις 22 Μαρτίου.
Δηλαδή στις 24 Απριλίου.