Παρασκευή, 15 Ιουνίου 2012

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ 2012_ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ._ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ 2012_ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ._ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Διόρθωση στο Δ1 στη σελίδα 8: 2/e^f(x)=(x^2+1)/x <=> e^f(x)=2x/(x^2+1) <=>f(x)=ln(2x/x^2+1) x>0