Σάββατο, 11 Ιανουαρίου 2014

AB = BC = CA = 2R. AD = DB = BG = GC = CF = FA = R. ΒΡΕΙΤΕ ΤΗΝ ΠΕΡΙΜΕΤΡΟ ΚΑΙ ΤΟ ΕΜΒΑΔΟΝ ΤΟΥ ΚΑΜΠΥΛΟΓΡΑΜΜΟΥ ΤΡΙΓΩΝΟΥ DFG ΩΣ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ ΤΟΥ R.