Τετάρτη, 16 Ιανουαρίου 2013

GOREME Ο ΝΑΟΣ ΤΩΝ ΣΤΕΦΑΝΩΝ (TOKALI KILISE)